کبوترخانه های گلپایگان

  • کبوترخانه های گلپایگان
  • کبوترخانه های گلپایگان
سید محمد حسین ماهریچهارشنبه 23 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیشکبوتر خانه‌ها ، از جمله بناهای خشتی هستند که از گذشته های دور به منظور بهره برداری در امور کشاورزی و باغداری مورد استفاده قرار می گرفته اند و در مناطق مرکزی ایران به ویژه شهرستان گلپایگان با معماری خاص و منحصر به فرد ساخته شده است. درحال حاضر بیش از 300 کبوترخانه در شهرستان و روستاهای اطراف آن وجود دارد. vardpatekan.orgدسته‌بندیدژها ، قلعه‌ها ، برج و مناره‌هااصفهانکلید‌واژهکبوترخانهکبوترگلپایگانمعماریخشتی1507 بازدید
نمای ایران سپاسچهارشنبه 23 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش