مرد کهنسال هورامی /هجیجی

مرد کهنسال هورامی /هجیجی
محمد غریب معاذی نژادجمعه 18 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیشلباس، مهم ترین عامل هویت و وشناسایی انسانها بر روی کره خاکیست .با دیدن لباس هر منطقه فورا ذهنیتها به سمت جغرافیای مورد نظر معطوف می گردد (کرمانشاه و کردستان) .لباس کردی غالب در هورامان چوخه و رانک نام دارد .این لباس هم از پشم بز تهیه وتوسط ساکنین همین روستا تهیه شده است .هرچند صنایع ماشینی همه صنایع کوچک ودستی را تحت تاثیر خود قرار داده وموجب کم رنگ شدن آن شده ا لیکن چوخه ورانک جز گران ترین ومستحکم ترین وزیبا ترین لباسهای منطقه قلمداد می گردد . زمستان ها گرم ودر تابستان نقش تهویه وموجب خنکی می گردد .عکس فوق کهنسال وسخت کوش هجیجی را نشان می دهد ...در این فضای جغرافیایی همه فاکتورهای موجود در عکس از محیط پیرامونی خود خلق شده اند دسته‌بندیلباس های محلیکرمانشاهکلید‌واژهمردکهنسالهورامیهجیجی1442 بازدید
نمای ایران سپاسجمعه 18 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
عبدل کهن سالان هم ستون خانواده خود هستند هم ستون اداب و رسوم و سنن گذشته . این نیمچه پیشینه ی بجا مانده را همینها حفظ کرده اند . اینها تاریخ معاصر هستند جمعه 18 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش