کارده

  • کارده
  • کارده
30
مرتضی | چهارشنبه 16 ارديبهشت 1394
آرامگاه فردوسیآرامگاه فردوسی شاعر بزرگ ایران
گنبد هارونیه مشهدگنبد هارونیه مشهد، قدیمی ترین بنای به جا مانده از شهر توس
آبگرم کلات آبگرم کلات دارای آبشار بلند و دو حوضچه آبگرم
کاخ خورشیدكاخ خورشید ، كاخ یا شاید آرامگاه نادرشاه كه هیچگاه از آن استفاده نكرد
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیکارده
مرتضی علیزادهمرتضی علیزادهعضویت از چهارشنبه 7 مهر 1389
آخرین پست ها