کپر kapar - فین هرمزگان

کپر kapar - فین هرمزگان
کپر خانه مردم قدیم بوده و هنوز هم در مناطقی منازل کپری وجود دارد و از آن استفاده میکنند. کپر kapar یا لحه laha تماما از نخل خرما است. ستونهای آن کنده نخل و دیوارهای آن سوند و محصول بافته شده از شاخه نخل است. بعضیها برای استحکام و نفوذ ناپذیری از دست حیوانان دیواره آنرا با گلوخ یا سنگ درست میکردند که به آن با و گلی pavageli و از سنگ که به آن pasangi گفته میشود درست میکردند و سقف آنرا با سوند میپوشاندند.fincity89.blogsky.comعبدل | يكشنبه 6 ارديبهشت 1394
دوسنگکوزه ای سفالی به اندازه های مختلف و در دار برای نگهداری مهیاوه ( نوعی سوس محلی که از نوع خاص ماهی تهیه میشود ) . در بعضی از شهر های ایران برای نگهداری روغن از ان استفاده میشد . به این ظرف سفالی در فین هرمزگان دوسنگ doseng گفته میشود
ابزار کارنخل داران این سه ابزار اصل ابزار کارشان است . پروند parvenu (طنابی که با آن از نخل بالا می روند) داس (برای بریدن و هرس کردن) سیخ ران (ابزاری برای زدن تیغ شاخه نخل)
سرگذشت گلهای نر خرمااز غلاف گلها یا همان تارونه عرق تارونه گرفته میشود . از خود گلها برای گرده افشانی نخیلات استفاده میشود . گرده نخل را پس از تکانیده درون یک سینی مثل قوتو با قاشق می خوریم خوشمزه است
سرآغاز خرمای شیرینخرمای شیرینی که شما تناول میکنید از اغاز به این شکل بوده است تا شده خرما
باغ شهر فین هرمزگاننمایی از شهر فین هرمزگان
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی