طلوع

  • طلوع
  • طلوع
طلوع خورشید در یکی از دره های روستای سانیج در استان یزدنجمه | شنبه 5 ارديبهشت 1394880 بازدید
عبدل جای آروم و ساکتی به نظر میات . قشنگهشنبه 5 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
نجمه سلام.ممنون بله جاي آرومي هست و فقط صداي باد و آب و پرندگان را هنگام طلوع ميشنويم.شنبه 5 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
نجمه فرشینجمه فرشیهموند از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی