طلوع

  • طلوع
  • طلوع
نجمه فرشیشنبه 5 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیشطلوع خورشید در یکی از دره های روستای سانیج در استان یزددسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعییزدکلید‌واژهروستاسانیجیزدطلوع995 بازدید
عبدل جای آروم و ساکتی به نظر میات . قشنگهشنبه 5 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
نجمه سلام.ممنون بله جاي آرومي هست و فقط صداي باد و آب و پرندگان را هنگام طلوع ميشنويم.شنبه 5 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش