طلوع

  • طلوع
  • طلوع
طلوع خورشید در یکی از دره های روستای سانیج در استان یزدنجمه | شنبه 5 ارديبهشت 1394
عبدل جای آروم و ساکتی به نظر میات . قشنگهشنبه 5 ارديبهشت 1394 | 7 سال پیش
نجمه سلام.ممنون بله جاي آرومي هست و فقط صداي باد و آب و پرندگان را هنگام طلوع ميشنويم.شنبه 5 ارديبهشت 1394 | 7 سال پیش
گل صحراییگل های صحرا در بهار
تنور کوهیتنوری برای پخت نان در دل دشت
بازی ابرها و طبیعتآسمان پاك طبیعت
زندگی حتی در دل سنگزندگی گلهای کوچک در دل سنگ
نمای زیبای برفخانه طزرجان یزد از فراز پناهگاه شیرکوهارتفاعات شیرکوه در جنوب شهر یزد در مرکز ایران واقع شده است. گرچه از نظر تقسیم بندی کوه‌های منفرد ایران از آن یاد شده لیکن در حقیقت بخشی از رشته‌کوه زاگرس می‌باشد. ارتفاع بلندترین نقطه آن از سطح آب‌های آزاد در حدود ۴۰۷۵ متر است.
نجمه فرشینجمه فرشیهموند از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی