حمام فین هرمزگان

  • حمام فین هرمزگان
  • حمام فین هرمزگان
  • حمام فین هرمزگان
  • حمام فین هرمزگان
  • حمام فین هرمزگان
  • حمام فین هرمزگان
انجا که کوه و شهر به هم میچسبند دو چشمه پر اب در دوسوی رودخانه که به خور حمام معروف است پر اب و خروشان میجوشد . در شمال شهر فین . چشمه اول یا (ماستان) و چشمه دوم که در فاصله حدودا ده متری چشمه اول ان سوی رودخانه است به (چشمه کوره بان) معروف است . علت نامگذاری محله های ماستان و کوره بان است که نخیلات ان از اب چشمه ها مشروب میشوند . قبلا اب چشمه ماستان علاوه بر کشاورزی برای شرب اهای استفاده میشد و در چشمه کوربان برای استحمام از ان استفاده میکردند . چون چشمه ماستان ماننده چاهی گود و فضای خیلی کمی دارد امام چشمه کوربان کم عمقتر و وسیعتر است seeiran.irعبدل | جمعه 4 ارديبهشت 13941255 بازدید
نمای ایران سپاسشنبه 5 ارديبهشت 1394 | 7 سال پیش
حلیمحلیم در فین بطور خاصی تهیه میشود و انرا در ظروف سفالی که به ان خمره گفته میشود پخت میکنند و در مراسم ماه محرم هنوز به این سبک تهیه میشود
سوند - فین هرمزگانسوند sevend از شاخه خشک نخل خرما که قبلا در آب خیسانده اند با طنابی بافته شده از برگ نخل خرما بنام دورونی dorooni بافته میشود و بعنوان سایه بان . دیوار کپر و سقف سرگ serg و گافره gaferah از آن استفاده میشود.
زمستان فصل شکفتندر هرمزگان بخاطر شرایط آب و هوایی زمستان تازه فصل شکفتن و به بار نشستن است و این گل زیبای وحشی هم در کوهستان فین تازه به گل نشسته دیماه 94
نان محلی - رختهدر فین هرمزگان به این نوع نان رخته rekhta گفته میشود و در برخی مناطق هرمزگان نان رگاگ میگویند
هاش - فین هرمزگانهاش hash همان آسیاب دستی یا دستاس است که با آن گندم و جو آرد میکردند تا نان بپزند .
واژه کلیدیحمامفینهرمزگان
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی