عمارت شهرداری تبریز

  • عمارت شهرداری تبریز
  • عمارت شهرداری تبریز
کسری قربانیپنجشنبه 27 فروردين 1394 | 8 سال پیشکاخ شهرداری تبریز کاخ شهرداری تبریز یکی از بناهای زیبا، مستحکم و دیدنی شهر تبریز است که ساخت آن از سال ۱۳۱۴ تا ۱۳۱۸ خورشیدی و به دستور رضاشاه پهلوی در محل گورستان متروک و مخروبهٔ کوی نوبر با نظارت مهندسان آلمانی و در زمان ریاست شهرداری حاج‌ ارفع‌ الملک جلیلی و با بودجه ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال انجام شد کاخ شهرداری تبریز در مرکزی‌ترین نقطهٔ شهر تبریز و در میدان شهرداری (ساعت) این شهر واقع شده‌است. کاخ شهرداری تبریز از ابتدای احداث تا به حال، به‌ عنوان ساختمان شهرداری شهر تبریز مورد استفاده قرار گرفته‌است و امروزه با تقسیم شهر تبریز به‌ ده منطقه، این بنا به‌ عنوان شهرداری مرکزی شهر تبریز محسوب می‌شود. البته امروزه نیز، اکثر امور عمرانی و اداری شهرداری تبریز در این تالار و عمارت متمرکز شده‌است. کاخ شهرداری تبریز دارای یک برج ساعت چهار صفحه‌ای به‌ارتفاع ۳۰٫۵ متر است که با طنین موزون زنگ‌هایش، هر ۱۵ دقیقه یک‌بار، گذشت زمان را به‌ گوش مردم تبریز می‌رساند. نمای خارجی این بنا از سنگ تراشیده‌ شده‌است و نقشهٔ ساختمان شبیه به‌ طرح یک عقاب درحال پرواز می‌باشد که با نمونهٔ ساختمان‌های کشور آلمان، قبل از جنگ جهانی دوم مطابقت دارد. این عمارت در سال ۱۳۸۶ خورشیدی، به مناسبت بزرگداشت یکصدمین سال تاسیس اولین انجمن شهر و بلدیه ایران در تبریز، به نخستین موزه شهر و شهرداری‌های کشور‌ تبدیل و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. در حال حاضر نیز علاوه بر نخستین موزه شهر و شهرداری‌های کشور، شورای اسلامی شهر تبریز نیز در بخشی از این ساختمان مستقر بوده و جلسات رسمی شورا در محل آمفی تئاتر موجود در ساختمان تشکیل می‌شود. شهردار کلان شهر تبریز نیز برخی از ملاقاتهای رسمی، دیپلماتیک را با مقامات عالی‌رتبه را در محل این کاخ انجام می‌دهد. میدان شهرداری (ساعت) در مقابل کاخ شهرداری تبریز معروف به «ساختمان ساعت» واقع شده‌است. مردم به این میدان «ساحات قاباغی» (جلوی ساعت) می‌گویند. این میدان در تقاطع خیابان‌های ارتش جنوبی و امام خمینی قرار دارد. وجه تسمیهٔ این میدان به سبب شهرت ساعت تعبیه شده برروی عمارت شهرداری است. این میدان تا سال ۱۳۲۴ چهارراه بود. در زمان حکومت ملی آذربایجان میدان آن ساخته شد و تندیس نیمتنه باقرخان سالار ملی در آنجا نصب شد. پس از سقوط حکومت ملی این تندیس برداشته‌شد و مجسمهٔ محمدرضاشاه را در آن‌جا قرار دادند. این میدان از میادین اصلی شهر تبریز به‌شمار می‌رود. فهرست شهرداران تبریز این فهرست، شامل اسامی شهرداران تبریز، از بدو تأسیس شهرداری تاکنون می‌باشد. 1. سردار همایون قاسم‌خان والی ۱۲۸۶ 2. علی مسیو ۱۲۸۸ 3. میرزا ابراهیم‌خان کلانتری باغمیشه‌ای (شرف الدوله) ۱۲۸۹ 4. رفیع الدوله۱۲۹۲ - ۱۲۹۰ 5. حاج عبدالغفار ناظم العداله (عدل ضرابی) ۱۲۹۵ - ۱۲۹۳ 6. یحیی ناظم الدوله دیبا۱۲۹۶ 7. دکتر رفیع خان امین ۱۲۹۶ 8. حاجی سیف۱۲۹۷ - ۱۲۹۶ 9. حاج حسینقلی خان جلیلی (ارفع الملک) ۱۲۹۹ - ۱۲۹۷ 10. حاج میرزا آقا بلوری ۱۲۹۹ 11. حاج عبدالغفار ناظم العداله (عدل ضرابی) ۱۳۰۰ 12. میرزا ابراهیم‌خان کلانتری باغمیشه‌ای (شرف الدوله) ۱۳۰۱ 13. احمد مشایخی (مستشار السلطنه) (از آذر ۱۳۰۲ تا شهریور ۱۳۰۳) 14. حاج میرزا آقا بلوری (از شهریور ۱۳۰۳ تا شهریور ۱۳۰۴) 15. عبدالحسین طباطبایی شهامیر (سردار مفخم) (از شهریور ۱۳۰۴ تا خرداد ۱۳۰۵) 16. احمد مشایخی (از خرداد ۱۳۰۵ تا مرداد ۱۳۰۵) 17. حاج عبدالغفار ناظم العداله (عدل ضرابی) (از مرداد ۱۳۰۵ تا شهریور ۱۳۰۶) 18. محمدعلی تربیت از مهر ۱۳۰۶ تا فروردین ۱۳۰۹ 19. حاج حسینقلی خان جلیلی (ارفع الملک) (از فروردین ۱۳۰۹ تا مرداد ۱۳۱۰) 20. میر مصطفی علامیر (از مرداد مرداد ۱۳۱۰ تا فروردین ۱۳۱۱) 21. سرهنگ محمود غفاری (از فروردین ۱۳۱۱ تا تیر ۱۳۱۲) 22. میرزا جلال‌الدین خان کیهان (از تیر ۱۳۱۲ تا مرداد ۱۳۱۳) 23. حاج حسینقلی خان جلیلی (ارفع الملک) (از مرداد ۱۳۱۳ تا بهمن ۱۳۱۶) 24. مرتضی امین (از بهمن ۱۳۱۶ تا مهر ۱۳۱۷) 25. ابوالقاسم جهانگیری (از مهر ۱۳۱۷ تا اردیبهشت ۱۳۱۹) 26. عبدالحمید حکیمی (از اردیبهشت ۱۳۱۹ تا تیر ۱۳۱۹) 27. مهدی هادی (از تیر ۱۳۱۹ تا آذر ۱۳۱۹) 28. عبدالله سررشته‌دار( داریوش سررشته ) از آذر ۱۳۱۹ تا مهر ۱۳۲۰ 29. حاج میرزا آقا بلوری (از مهر ۱۳۲۰ تا تیر ۱۳۲۲) 30. علی اصغر اعتصام (از تیر ۱۳۲۲ تا مهر ۱۳۲۲) 31. اسماعیل بهادر (از مهر ۱۳۲۲ تا فروردین ۱۳۲۳) 32. غلامرضا الهامی (از فروردین ۱۳۲۳ تا مهر ۱۳۲۴) 33. ابوالحسن خان اقبال آذر (کفیل) (از مهر ۱۳۲۴ تا دی ۱۳۲۴) 34. آتش بیات ماکو (از دی ۱۳۲۴ تا مهر ۱۳۲۵) 35. عبدالله رحیمی (از مهر ۱۳۲۵ تا آذر ۱۳۲۵) 36. مهندس هدایت‌الله کلانتری (از دی ۱۳۲۵ تا مهر ۱۳۲۷) 37. سعید سراج میر (از مهر ۱۳۲۷ تا شهریور ۱۳۲۸) 38. مهندس فتح‌الله موثق (از شهریور ۱۳۲۸ تا شهریور ۱۳۲۹) 39. سعید مجتهدی (از شهریور ۱۳۲۹ تا بهمن ۱۳۳۰) 40. محمود روحانی (از بهمن ۱۳۳۰ تا اسفند ۱۳۳۰) 41. عبدالحسین وجدانی (از فروردین ۱۳۳۱ تا آبان ۱۳۳۲) 42. علی نقی مولوی (از آبان ۱۳۳۲ تا فروردین ۱۳۳۵) 43. سید مهدی نبوی (از اردیبهشت ۱۳۳۵ تا آذر ۱۳۳۶) 44. سرتیپ محسن فرزان (از فروردین ۱۳۳۷ تا مهر ۱۳۳۷) 45. سعید مجتهدی (از مهر ۱۳۳۷ تا شهریور ۱۳۳۸) 46. لطفعلی قوامی (از شهریور ۱۳۳۸ تا مرداد ۱۳۳۹) 47. مجید نسرین پور (از مهر ۱۳۳۹ تا تیر ۱۳۴۰) 48. سرهنگ حسین وخشوری (از تیر ۱۳۴۰ تا اردیبهشت ۱۳۴۳) 49. سرتیپ حسینقلی وکیلی (از اردیبهشت ۱۳۴۳ تا مهر ۱۳۴۴) 50. ابوالفضل ادیب (از مهر ۱۳۴۴ تا تیر ۱۳۴۵) 51. سید علی پیشداد (از تیر ۱۳۴۵ تا مرداد ۱۳۴۶) 52. دکتر مصطفی امیر پناهی (از آذر ۱۳۴۶ تا مهر ۱۳۴۷) 53. دکتر محمد علی ظهیری (از آبان ۱۳۴۷ تا اسفند ۱۳۴۷) 54. دکتر حمید وارسته (از اسفند ۱۳۴۷ تا آذر ۱۳۵۰) 55. دکتر عبدالعلی شاهید (از آذر ۱۳۵۰ تا آذر ۱۳۵۲) 56. سرتیپ جواد مصری (از آذر ۱۳۵۲ تا خرداد ۱۳۵۳) 57. مهندس حسن اسکندری (از خرداد ۱۳۵۳ تا تیر ۱۳۵۴) 58. دکتر حمید وارسته (از مرداد ۱۳۵۴ تا دی ۱۳۵۶) 59. دکتر محمد باقر صدری (از دی ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸) 60. مجید اقتصادخواه۱۳۵۹ - ۱۳۵۸ 61. محمد صادق پشمینه آذر۱۳۶۱ - ۱۳۵۹ 62. اسماعیل قدری۱۳۶۲ - ۱۳۶۱ 63. میر ولی موسوی [ایشان بعنوان سرپرست موقت در شهرداری حضور داشتند و حکمی بعنوان شهردار برای ایشان صادر نگردیده است] ۱۳۶۳ - ۱۳۶۲ 64. محسن عزتی ۱۳۶۵ - ۱۳۶۳ 65. میر طاهر موسوی ۱۳۷۲ - ۱۳۶۵ 66. فریدون درویش‌زاده ۱۳۷۶ - ۱۳۷۲ 67. محمد اشرفی نیا ۱۳۷۸ - ۱۳۷۶ 68. عبادالله فتح‌اللهی ۱۳۸۲ - ۱۳۷۸ 69. سید حسین فرهنگ‌پور ۱۳۸۲ 70. احتشام حاجی‌پور ۱۳۸۴ - ۱۳۸۲ 71. علی‌رضا نوین ۱۳۹۲–۱۳۸۴ 72. صادق نجفی .... - ۱۳۹۲ دسته‌بندیباغ ها ، عمارت ها ، کاخ هاآذربایجان شرقیکلید‌واژهعمارتشهرداریتبریزمسابقه1846 بازدید
نمای ایران سپاسپنجشنبه 27 فروردين 1394 | 8 سال پیش