خانه طباطبایی ها در کاشان

خانه طباطبایی ها در کاشان
این خانه حدودا 100 سال پیش به به وسیله معمار برجسته کاشان استاد علی مریم ساخته شد. همچنین نقاشی ها و گچ بری های خانه توسط شاگردان میرزا ابوالحسن صنیع الملک غفاری و زیرنظر ایشان انجام شده است.30
نجمه | چهارشنبه 26 فروردين 1394
نمای ایران | چهارشنبه 26 فروردين 139400
سپاس
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی