خانه حاج آقا علی از نگاه دیگر

خانه حاج آقا علی از نگاه دیگر
آزاده عباسیچهارشنبه 19 فروردين 1394 | 8 سال پیشخانه حاج آقا علی رفسنجان یکی از بزرگترین و زیباترین خانه های خشتی و سنتی جهان است که توسط حاج آقا علی معروف به زعیم الله رفسنجانی (بزرگترین تاجر ایرانی آن دوره) در سال 1136 هجری شمسی بنا شده است. خانه دارای 86 اتاق بوده که در چهار بخش اصلی ساختمان حوضخانه، شاه نشین ، پاییزی و زمستانی احداث گردیده اند.دسته‌بندیباغ ها ، عمارت ها ، کاخ هاکرمانکلید‌واژهمسابقهخانهحاج آقا علی رفسنجانکرمانخشتگلی1130 بازدید
  • خانه حاج آقا علییکی از بزرگترین خانه خشت و گلی های جهان در رفسنجان کرمان
  • روستای میمند (میکند)روستای کنده شده در دل سنگ با قدمتی بیش از 2000 سال در استان کرمان نزدیک شهر بابک.
  • باغ فتح آباد
  • استان کرمان
  • میدان گنجعلی خان کرمانمجموعه گنجعلی‌خان در مرکز قدیمی شهر کرمان و در کنار بازار بزرگ کرمان قرار دارد. گنجعلی‌خان که از حکام مشهور زمان شاه عباس است از سال ۱۰۰۵ تا ۱۰۳۴ هجری قمری بر کرمان فرمان روایی و آثار و بناهای زیادی بنا کرد و در آبادی این منطقه کوشش کرد.