خانه حاج آقا علی

  • خانه حاج آقا علی
  • خانه حاج آقا علی
خانه حاج آقا علی رفسنجان یکی از بزرگترین و زیباترین خانه های خشتی و سنتی جهان است که توسط حاج آقای علی معروف به زعیم الله رفسنجانی (بزرگترین تاجر ایرانی آن دوره) در سال 1136 هجری شمسی بنا شده است. خانه دارای 186 اتاق بوده که در چهار بخش اصلی ساختمان حوضخانه، شاه نشین، پاییزی و زمستانی احداث گردیده است.آزاده | چهارشنبه 19 فروردين 13941021 بازدید
خانه حاج آقا علی از نگاه دیگربزرگترین خانه خشت و گلی جهان از دریچه کوچک
روستای میمند (میکند)روستای کنده شده در دل سنگ با قدمتی بیش از 2000 سال در استان کرمان نزدیک شهر بابک.
روستای بیدخونروستای بیدخون از توابع بردسیر کرمان آرمیده در دل بندرکوه
آزاده عباسیهموند از يكشنبه 16 فروردين 1394