سنگ نگاره های ایران

  • سنگ نگاره های ایران
  • سنگ نگاره های ایران
محمد ناصری فردسه‌شنبه 18 فروردين 1394 | 8 سال پیشسنگ نگاره ها، كهن ترین آثار تاریخی و هنری به جا مانده از بشرند كه در آنها رمز و رازهای فراوانی نهفته است و از بهترین پنجره های رو به گذشته های دور می باشند كه از طریق آنها می توان از منظرهای Perspective گوناگون زندگی انسان‌های اعصاركهن را رصد كرد. به تعبیری بستر به وجود آمدن حروف رمزی، خط، تبادل پـیــام، زبان، تاریخ، اسطوره ها، هنر و فرهنگ از سنگ نگاره هاست و آنـها از بهترین ابزارهای رمزگشایی ماقبل تاریخ هستند . هنرهای صخره ای (Rock Art-Petroglyphs and Pictographs) اسناد دست اولی هستند كه پژوهشگران را با "ترجمان" فرهنگ ها در اقلیم ها و زمان های مختلف آشنا می‌‌کنند و سخن گفتن آنها با كمك تصاویر و نشانه‌هایی است كه اغلب در همه ی زمان ها و مكان ها برای همه ی ملل جهان یكسان بوده است. سنگ نگاره ها از مبانی هنر بشری محسوب می شوند و برای كسانی كه تمایل به فعالیت درعرصه های مختلف هنری دارند از یاری گرهای بسیار خوب می باشند. از طرف دیگر برای استقرار هنر: طراحان لباس، فرش، تزیینات، پیكره سازان، سفالگران، تزیینان داخل ساختمان و گچ بری ها، كرافیست ها، طرح آفرینی های روی ظروف و... بسیار زیبا و الهام بخش هستند و نمایه های ملی و كهن ایران را تداعی می كنند. محوطه های سنگ نگاره ها کتاب هایی سنگی هستند که نویسندگان و هنرمندان آنـها، در دوره‌های مختلف، زمانی که انسان هنوز زبان مشخصی برای گویش و خطی برای نوشتن نداشت (دوران غارنشینی)، به واسطه ی آنها سخن گفته و زندگی خود و دیگران و حتی محیط اقلیمی خود را تصویر کرده است. تعداد آنها فقط در یک منطقه ی محدود در ایران به بیش از ۲۱ هزار مورد می رسد که عمر بعضی از آنها چهل هزار سال است و بشر تاکنون موفق به کشف هیچ پدیده ی تاریخی و هنری بدین قدمت نشده است. هنـرهای صخـره ای نمادهای سرمایه ای جوامع بشری محسوب می شوند كه از طریق آنها می توان تولید ثروت و فرهنگ كرد. سنگ نگاره ها Petroglyphs قدمتی بس كهن دارند كه قلمرو بعضی از آنها به ورای مرز اسطوره ها می رسد و پیشانی تاریخ و هنر بشری محسوب می شوند، تا جایی كه از منظر آنها حتی می توان قسمتی از تاریخ كهن زمین را هم رصد كرد . مطالعه بر روی سنگ نگاره ها حس هویت جویی افراد را افزایش داده و سبب اسوه گزینی های اصیل اجتماعی می گردد . دسته‌بندیکتیبه‌ها و تپه‌های باستانیکلید‌واژهسنگنگاره1446 بازدید
نمای ایران آقای دکتر ناصری فرد عزیز، سپاسگذاریمسه‌شنبه 18 فروردين 1394 | 8 سال پیش
تقی درود بر استاد عزیز ، خدا قوتسه‌شنبه 18 فروردين 1394 | 8 سال پیش
محمد با درود فراوان. سپاسگزارم عزيز.چهارشنبه 19 فروردين 1394 | 8 سال پیش