تاق بستان

  • تاق بستان
  • تاق بستان
  • تاق بستان
  • تاق بستان
  • تاق بستان
  • تاق بستان
محوطه تاریخی طاق بستان در دامنه کوهی به همین نام و در کنار چشمه ای در شمال شرقی حاشیه کنونی شهر کرمانشاه واقع شده است دراین محوطه ، آثاری از دوره ساسانی وجود دارد که شامل سنگ نگاره اردشیر دوم و دو ایوان سنگی بنام های ایوان کوچک و بزرگ است . . ایوان کوچک د رسمت چپ سنگ نگاره ادشیر دوم و ایوان بزرگ در سمت راست ایوان کوچک قرار دارد .سیاحان ، مورخین و جغرافی نویسان دوره اسلامی ضمن توصیف سنگ نگاره های طاق بستان ، از این محوطه با نام های متفاوتی یاد کرده اند ، بطوریکه ابن فقیه و ابن رسته این مکان را « شبدیز » و یاقوت آن را « قصرشیرین » نامیده است ، همچنین حمدالله مستوفی آنجا را « طاق وسطام » عده ای دیگر آن را « طاق بهستون » ، « طاق بیستون » و « تخت بستان » نامیده اند . اهالی محل نیز محوطه را با نام « طاق وسان » و « طاق بسان » می شناسند زیرا « سان » در لفظ محلی به معنی سنگ است و به این ترتیب « طاق وسان » یعنی طاقی که در سنگ کنده شده است . امروزه نیز در اکثر محافل ایران شناسی از این مکان با نام « طاق بستان » یاد می شود بنای معروف به معبد آناهیتا در مرکز شهر کنگاور بر سر راه همدان به کرمانشاه واقع شده است .این بنا بر روی تپه طبیعی با حداکثر ارتفاع 32 متر نسبت به سطح زمین های اطراف ساخته شده است . سر ستون ها و کنگره های و ستونهای برجای مانده در این محوطه گویای این مهم است که کاخی بزرگ در این منطقه وجود داشته است همچنین کنده کارهایی از دوره های اسلامی و قاجاریه در آن دیده می شود.40
عدنان | يكشنبه 16 فروردين 1394
نمای ایران | يكشنبه 16 فروردين 139400
سپاس
بابک | سه‌شنبه 18 فروردين 139400
بی نظیره . به فواصل کمی سه اثر باستانی بسیار مهم از سه دوره مختلف در این محدوده است. طاق بستان (امپراتوری ساسانی)، کتیبه بیستون (سنگ نوشته - داریوش کبیر - امپراطوری هخامنشی) و معبد آناهیتا - کنگاور (دور پارتی - اشکانی). عدنان عزیز لطفا از بیستون و معبد آناهیتا هم  عکس و مطلب قرار دهید. خیلی سپاس
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیمسابقهتاقبستان
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com