سفر به روستای دشه

  • سفر به روستای دشه
  • سفر به روستای دشه
  • سفر به روستای دشه
عدنان مرادیجمعه 7 فروردين 1394 | 8 سال پیشدشه یا دژه منطقه و روستایی زیبا در چند کیلومتری شهر پاوه می باشد که علاوه بر جاذبه های اجتماعی و تاریخی جادبه های طبیعی فراوانی دارد یکی از این زیبایی ها آبشار زیبای دشته در پایین دست این روستا است که در میان باغات گردو و انار به دامنه کوه آتشگا می ریزد. این آبشار که از چشمه های روستا منشعب شده پس از سپری کردن چندین بلندی از ارتفاع بلندی به پایین ریخته و در میان صدای ریزش آب طراوت خاصی به اطراف خود می دهددسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاکرمانشاهکلید‌واژهروستایدشهمسابقه1057 بازدید