پل زمانخان از زاویه ای دیگر

پل زمانخان از زاویه ای دیگر
پل زمان خان در روی رودخانه زاینده رود در محدوده شمالی شهر سامان چیزی نیست جز هنر پدران ما . عبدل | پنجشنبه 30 بهمن 1393959 بازدید
نگارگری تحسین برانگیز زنده رودمنظره باغستان های اطراف زاینده رود، در دره مابین روستاهای ایل بیگی و چم عالی چهارمحال و بختیاری
پل کاهکشپل کاهکش - منطقه از لحاظ طبیعی و پوشش گیاهی غنی است
پل هورهپل تاریخی هوره بر روی زاینده رود در استان چهارمحال و بختیاری
چم علیشاهروستایی بر کرانه زیبای زاینده رود، شهرستان لنجان، 70 کیلومتری جنوب غرب اصفهان
زنده رود حیات بخشحوالی روستای چم علیشاه، 70 کیلومتری جنوب غرب اصفهان
واژه کلیدیپلزمانخان
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی