پل زمانخان از زاویه ای دیگر

پل زمانخان از زاویه ای دیگر
عبدل شعبانیپنجشنبه 30 بهمن 1393 | 8 سال پیشپل زمان خان در روی رودخانه زاینده رود در محدوده شمالی شهر سامان چیزی نیست جز هنر پدران ما . دسته‌بندیبندها و پل‌های تاریخیچهارمحال و بختیاریکلید‌واژهزمانخان1196 بازدید
  • نگارگری تحسین برانگیز زنده رودمنظره باغستان های اطراف زاینده رود، در دره مابین روستاهای ایل بیگی و چم عالی چهارمحال و بختیاری
  • پل کاهکشپل کاهکش - منطقه از لحاظ طبیعی و پوشش گیاهی غنی است
  • پل هورهپل تاریخی هوره بر روی زاینده رود در استان چهارمحال و بختیاری
  • چم علیشاهروستایی بر کرانه زیبای زاینده رود، شهرستان لنجان، 70 کیلومتری جنوب غرب اصفهان
  • زنده رود حیات بخشحوالی روستای چم علیشاه، 70 کیلومتری جنوب غرب اصفهان