نمایی متفاوت از شهر من فین

  • نمایی متفاوت از شهر من فین
  • نمایی متفاوت از شهر من فین
عبدل شعبانیچهارشنبه 29 بهمن 1393 | 8 سال پیشاینجا شهر من است با مردمانی سخت کوش به سختی و مقاومت نخل برای شناخت فین کافی است کلمه فین هرمزگان را جستجو کنید من هم خسته تان نمی کنممدسته‌بندیهرمزگانجنگل‌هاکلید‌واژهشهرفین845 بازدید
  • انار شیطاندر منطقه فین هرمزگان این درخت را بنام سمیل می شناسند . درفین برخی مناطق و در روستای کهتک با فراوانی بیشتر رویش دارد
  • جوغن - فین هرمزگانجوغن joghan همان هاون سنگی است که از سنگ کوه تراشیده شده است و برای کوبیدن جو و گندم قبل از آسیاب کردن و هر چیزی که نیاز به کوبیدن داشت در آن میکوبند جنس هاون و دسته آن هر دو از سنگ تراشیده میشود
  • تعزیه خوانی در فین هرمزگانمراسم تعزیه خوانی در ده شبانه روز اول محرم بطور مستمر هر روز عصر در میدان کوچک مسجد امام حسین بر قرار است
  • گاچوکگهواره نوزاد که در فین هرمزگان به ان گاچوک گفته میشود gachok بافته شده از شاخه های نخل خرما
  • قارچ - مهمان بهاری نخل خرمابه این قارچ در گویش محلی فین هرمزگان پنیر بن می گویند