باغ فین کاشان

باغ فین کاشان
کاشان شهری که در زمان امیر کبیر به دلیل نزدیکی به تهران پایتخت هر روز ابستن حوادثی بوده است 10
عبدل | سه‌شنبه 28 بهمن 1393
طاقی در باغ فیننقاشی طاقی در باغ فین کاشان
خانه طباطبایی كاشانخانه طباطبایی ها خانه ای آشنا با نور و آب و آسمان
خانه عامری كاشان در هوای بارانی بهارخانه عامری ها از قدیمی ترین و زیباترین خانه های كاشان است.
خانه بروجردی ها در كاشانخانه بروجردی ها و نقشهای بدیعش
محل شهادت امیر کبیرحمام فین کاشان . حوضچه محل حمام گرفتن . که شد محل شهادت امیر کبیر
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیباغفینکاشان
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی