باغ فین کاشان

باغ فین کاشان
کاشان شهری که در زمان امیر کبیر به دلیل نزدیکی به تهران پایتخت هر روز ابستن حوادثی بوده است 10
عبدل | سه‌شنبه 28 بهمن 1393
طاقی در باغ فیننقاشی طاقی در باغ فین کاشان
تپه سیلک یکی از مهمترین خاستگاه های تمدن بشرییکی از کهن ترین منطقه ای که بتواند تطور فرهنگی و زیستی کاملی از حیات مردمان بومی این کشور، از زمان سکونت های اولیه تا دوره ی تاریخی را در دل خود جای دهد، تپه های سیلک کاشان می باشد. سیلک با قدمت بیش از 7500 سال به عنوان یکی از مهمترین خاستگاه های تمدن بشری مورد توجه بوده و هست.
خانه طباطبایی كاشانخانه طباطبایی ها خانه ای آشنا با نور و آب و آسمان
خانه عامری كاشان در هوای بارانی بهارخانه عامری ها از قدیمی ترین و زیباترین خانه های كاشان است.
خانه بروجردی ها در كاشانخانه بروجردی ها و نقشهای بدیعش
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیباغفینکاشان
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی