گل شیپوری

گل شیپوری
گل ها همواره یکی از زیباترین و جذابترین چشم اندازها را در دل طبیعت به وجود آورده و رهگدران را به سوی خود جلب نموده است منطپه کوهستانی شاهو در پاوه در فصول سال به تناسب پوشبده از گلهای رنگارنگ است که علاوه بر زیبایی از خواص دارویی نیز برخوردارند. یکی از این گل های طیبا گله شیپوریِ مخملی رنگی است که به گل غاز مشهور است این گل در فصل بهار و پاییز می رود و پیاز این گل برگهای سبز رنگ پهنی دارد که از آن غذایی محلی تهیه می گردد و در فصل پایز گل ای پایز از خاک بیرون می آید که با همراه شدن با سایر گل های پاییزی طبیعت را نو ونوار می کند30
عدنان | جمعه 14 آذر 1393
بابک | چهارشنبه 19 آذر 139320
بسیار زیباست
فرصاد | شنبه 11 بهمن 139310
عالیه
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیشیپوری
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com