از هنرسنگ درون غارها و كوه ها تا هنر مفرغ و سفال درون خانه ها

از هنرسنگ درون غارها و كوه ها تا هنر مفرغ و  سفال درون خانه ها
پیكره ی مفرغی بزكوهی متعلق به هزاره ی سوم ق.م . مكشوفه در جیرفت كه طرح آن ملهم از نقوش سنگ نگاره های درون غارها و كوه های ایران (هزاره ی نهم ق.م) می باشد. با شباهت های ظاهری و مضامین یكنواخت كه نشان از گستره ، پیوستگی و ارزش و جایگاه هنر در ایران باستان دارد. 00
محمد | شنبه 11 خرداد 1392
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیسایرمرکزی
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردعضویت از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .iranrockart.com