نوع پوشش زنان ایران باستان از منظر آثار هنری كهن

 نوع پوشش زنان ایران باستان از منظر آثار هنری كهن
جام نقره ای مرو دشت با نقش بانویی ایستاده با طرح لباسی به بلندای تمام قد و بسیار زیبا، متعلق به ایلام كهن(2300 ق.م ) با شباهتی بسیار نزدیك به نقش لباس سنگ نگاره های تیمره (3000 ق.م.) كه نشان از اصالت و نجابت (نجیب ‌و اصیل‌بودن, پاک‌نژادبودن, بزرگ منش بودن) یك ملت دارد!؟ كشف و عكس سنگ نگاره : محمد ناصری فرد --- تاریخ: زمستان 139000
محمد | جمعه 11 اسفند 1391
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیسایرمرکزی
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردعضویت از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .iranrockart.com