مشابهت سنگ نگاره های ایران با نقش حیوانات منقرض شده استرالیا

مشابهت سنگ نگاره های ایران با نقش حیوانات منقرض شده استرالیا
نقش سنگ نگاره ای كه توسط هنرمند ایرانی در هزاره های قبل بردیواره ی كوه ها و دره های تیمره حك شده با شباهت هایی بسیار نزدیك به تصویر ببرهای تاسمانی Thylacines ! آیا این نقش سنگ نگاره گونه ای از حیوان تاسمانی است كه نسل آن منقرض شده یا از گونه گربه سانانی متفاوت است كه نیاز به مطالعات زیست شناسی دارد. لازم به ذكر است كه از این نمونه ها متعدد یافته ایم. 00
محمد | پنجشنبه 12 بهمن 1391
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیسایرمرکزی
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردعضویت از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .iranrockart.com