زاینده رود در سامان

زاینده رود در سامان
در مسیر تیران به سمت شهر کرد با این منظره در ورودی شهر سامان مواجه خواهید شد که بسیار زیبا و آرام بخش میباشد یوسف | سه‌شنبه 17 مرداد 1391864 بازدید
عبدالرضا امیر بله موافق ام با نظر شماسه‌شنبه 17 مرداد 1391 | 10 سال پیش