روستای پلام

روستای پلام
این روستای زیبا در 22 کیلومتری شهر رحیم آباد و در ساحل غربی رودخانه پلورود و یک کیلومتری جاده رحیم آباد به اشکور و در ارتفاع 750 متری در میان جنگل انبوه قراردارد. این روستا دارای 6 محله به نام های: 1. جیرپلام Jir-Poulam 2. کاروانسراسره Karvansar-Sasr 3. کندسرمحله Kandasar-Mahalle 4. چکر کینه Chakar-Kine 5. میان محله Miyan-Mahalle 6. سره محله Sara-Mahalle می باشد. این روستا از بافت قدیم وجدید برخوردار است و خانه ها عموما دوطبقه اند. روستا کاملا در پا ی کوه و شیب آن به طرف رودخانه می باشد . درختان گردوی کهن سالی در این روستا وجود دارد . منبع :polam.blogveb.comبابک | شنبه 20 خرداد 1391912 بازدید
واژه کلیدیروستایپلام
بابک قیامی میرحسینیبابک قیامی میرحسینیهموند از دوشنبه 28 شهريور 1390