یاسوج - جاده دهنو - رودخانه بشار

یاسوج - جاده دهنو - رودخانه بشار
رودخانه بشار از بهم پیوستن آب چندین چشمه در یاسوج جاری میشود و به رود کارون میپیوندد تا به خلیج فارس برسد ...00
آرمان باقرپور | جمعه 30 دی 1390
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
آرمان باقرپور نجف آبادعضویت از جمعه 30 دی 1390