کاروانسرای یونسی

کاروانسرای یونسی
مهدی ذوالفقاریيكشنبه 9 مرداد 1390 | 12 سال پیشکاروانسرای یونسی : قدمت:صفوی – ش ث:7477 – ت ث:12/11/1381 این بنای با ارزش در حاشیه شهر یونسی و در مسیر جاده فیض‌آباد به بجستان و در 40کیلومتری شهر بجستان واقع شده است . این مکان بر سر راه کاروان‌رو سابق یزد به مشهد یعنی قاسم‌آباد به فخرآباد بعد به مرندیز و یونسی با عبور از پل قدیمی یونسی به طرف مه‌ولات در دوره‌ی صفوی احداث گردیده است . این بنا با فضای تقریبی 2500متر مربع دارای 8ایوانچه و دو تالار جهت استراحت کاروانیان می‌باشد. بنا دارای تزئینات آجری بصورت خفته‌راسته در پیشانی طاق‌ها و ایوانها می‌باشد . از این مکان که به رباط شاه‌عباسی نیز معروف می‌باشد به عنوان نمایشگاه مردم شناسی استفاده می شود. دسته‌بندیکاروان سراهاکلید‌واژهکاروانسراییونسی1593 بازدید