رودخانه سیروان کردستان

رودخانه سیروان کردستان
محمد ارجمندیسه‌شنبه 16 شهريور 1389 | 13 سال پیشاین رودخانه طویل ترین رود در استان کردستان است و شاخه های اصلی آن رودخانه های گاورود و قشلاق می باشند. گاورود از کوههای کان کبود سقز سرچشمه می گیرد و رودخانه قشلاق از کوههای پیر محمد سرازیر می شود. شاخه های مختلف این رودخانه دارای سیستم جریانی مشابهی هستند که در مسیر خود از دره های عمیقی می گذرند. قسمتی از این رود، در بخشهای میانی، باعث ایجادsirvan مرزی بین ایران و عراق می گردد و به منطقه دیاله مشهور است و پس از آن به خلیج فارس می ریزد.از انشعابات مهم این رودخانه می توان گردوکانه، چم قوره، چم گردکان، زریوار و چم گوتوند را نام برد. اطراف این رودخانه محل مناسبی برای رشد گونه های مختلف ماهی و پرندگان است و زیبایی خاصی را به این رودخانه داده است. دسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاکردستانکلید‌واژهرودخانهسیروانکردستان1855 بازدید