روستای جزن زادگاه پدری

روستای جزن زادگاه پدری
روستای جزن در فاصله 8 كیلومتری شمال شرقی شهرستان نطنز در مسیر بزرگراه اصفهان قرار دارد. آب این روستا از شش رشته قنات تأمین می‌شود و در عین حال از آب آشامیدنی گوارایی برخوردار است. جمعیت انبوهی از اهالی این روستا در دهه 40 و پنجاه شمسی به شهرها مهاجرت نموده‌اند و هم‌اكنون متاسفانه جمعیت كمی ساكن روستا هستند.00
وحید | چهارشنبه 13 مرداد 1389
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیسایراصفهان
وحید معینی جزنیوحید معینی جزنیعضویت از دوشنبه 11 مرداد 1389