گم شدم من

گم شدم من
تقی قاسمیشنبه 12 تير 1389 | 13 سال پیشآرزوی دفتـــــــر انشــــای من را باد برد کودکی های پر از رویای من را باد برد نمره ام از زندگی امروز زیر صــفر بود بیست های دفتر املای من را بـــــاد برد این همه خط خوردگی در ذهن دیروزم نبـــود مشق های خوش خط و زیبای من را باد برد کودکی را مادرم روی طنــابی پــــهن کرد ناگهان دیدم که شادی های من را باد برد مانده ام در حســـرت دیروز های گمــشده نور فانـــوس شب فـــردای من را باد برد گم شدم من ، راه برگشتم کدامین جاده بود؟ شب به روی جاده ها جاپای من را باد برد!! منبع:www.divonehh.blogfa.comدسته‌بندیسایر جاذبه‌هامرکزیکلید‌واژهشدم1152 بازدید
نجمه سلام.عکس قشنگیه! شعر از چه کسی هست؟شنبه 12 تير 1389 | 13 سال پیش