شالیزارهای برنج در ابتدای كار

شالیزارهای برنج در ابتدای كار
این هم نمایی دیدنی از شالیزاری در روستای كهنه گویه سفلی شهر رانكوه00
محمد صادق | پنجشنبه 6 خرداد 1389
یوسف | پنجشنبه 6 خرداد 138900
آقا خیلی زیباست
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمد صادق کریمیمحمد صادق کریمیعضویت از پنجشنبه 8 مرداد 1388عکاس نیستم، اما عکاسی را دوست دارم!