سفرت به خیر اما...

سفرت به خیر اما...
تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی همت کن و بگو ماهی ها حوضشان بی آب است.. سهرابنجمه | چهارشنبه 1 ارديبهشت 1389787 بازدید
عبدل زیباستيكشنبه 20 ارديبهشت 1394 | 7 سال پیش
نجمه ممنونمشنبه 26 ارديبهشت 1394 | 7 سال پیش
واژه کلیدیسفرتخیراما
نجمه فرشینجمه فرشیهموند از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی