سفرت به خیر اما...

سفرت به خیر اما...
تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی همت کن و بگو ماهی ها حوضشان بی آب است.. سهراب10
نجمه | چهارشنبه 1 ارديبهشت 1389
عبدل | يكشنبه 20 ارديبهشت 139400
زیباست
نجمه | شنبه 26 ارديبهشت 139400
ممنونم
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیسفرتخیراما
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی