ییلاق مصرخان کوران

ییلاق مصرخان کوران
ییلاق مصرخان کوران00
ع بهنام | جمعه 20 فروردين 1389
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
ع بهنام رادع بهنام رادعضویت از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.