خسته از پیله های مسخ شده

خسته از پیله های مسخ شده
اوه ، به به غریب پروانه از کجایی تو با چنین خط و خال ؟ شهر عشاق روشنی اینجاست شهر پروانه های زرین بال نه غریبم من ، آشنا هستم از شبستان شعر آمده ام خسته از پیله های مسخ شده از سیه دخمه ام برون زده ام ... "بی سنگر-مهدی اخوان ثالث"00
نجمه | سه‌شنبه 10 فروردين 1389
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی