هم آوایی!

هم آوایی!
زیتون و حلقه ی گل، نمادهای صلح و آشتی و عشق ،و آسمان نماد فراسوهای ذهن و دل! هم آواییشان زیباست.نجمه | سه‌شنبه 10 فروردين 1389682 بازدید
واژه کلیدیآوایی
نجمه فرشینجمه فرشیهموند از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی