کوچه های خاکی ده

کوچه های خاکی ده
گاو مش حسن کو ؟ در طول این 31 سال، جمعیت دیار ما از ۱۸۰۰ نفر به ۹۳۰ نفر رسیده، این یعنی فاجعه، مهاجرت مستقیم به تهران - خمین و شهر های دیگر؛ همه آبادی خود را ول کردند. زمین، احشام و مهمتر از همه خاطراتشان را. مردان و زنان دیار من نابود شدند تا بچه هایشان به سامان برسند روزگاری در این دیار آب لوله کشی نبود، جاده نبود برق و بهداشت نبود اما زندگانی بود. کل زندگیشان را در یک خورجین پشمین نهادند و نگاه اشکبارشان بر امتداد جاده ای غریب و سرنوشتی نامعلوم نگران ماند. اکنون در آبادی ها آب، برق، تلفن و ... هست ولی مشد حسن نیست. او خود را در یک خانه 70 متری در گوشه ایی از شهر خمین حبس نموده و دور از طبیعت زیبای ده و سگ های گله، تنها سرگرمیش کارتون پلنگ صورتی شده است. مشد حسن ماه بعد به خانه سالمندان خواهد رفت. او اینک هیچ ندارد. تنها تنگ بلوری و یک ماهی قرمز که میلی به پریدن ندارد. www.khanabad.ir -------------------------------------------------------------------------------- کوچه های خاکی ده سال ها پیش در کوچه پس کوچه های خاکی ده روزگار را به بازی می گذراندیم و حتی قد خمیده مادر و دست های پینه بسته پدر نیز نمی توانست شیرینی دوران کودکی ما را بر هم زند. سپیده سحر که بوی نان داغ و دود تنورها به همراه رایحه دل انگیز باران و خاک در فضا می پیچید در گوشه ای از آسمان زیبای ده رنگین کمانی زیبا خود را به رخ پریرویان آبادی می کشید. وقتی از بزرگترها از رنگین کمان می پرسیدیم میگفتند : نه نه پیرزن جاجیمشو پهن کرده و این گونه بود که ما با رویای رنگین کمان بزرگ و بزرگتر شدیم و هر چه بزرگتر شدیم رویاهای آسمانی ما هم رنگی دیگر گرفت!! امروز نه ما و نه بچه های ما آفتاب و رنگین کمان را نمی شناسیم. بچه های ما به رویاهایشان پناه برده اند اما رویاهایشان نیز چون آسمان خیالشان خاکستریست. به بچه های ما یاد داده اند که رنگین کمان بیش از یک رنگ نیست !!! زیرا آنها که رنگ ها را شناختند زنده نماندند که برای ما از ماورای رنگ ها سخن گویند. در نظر تمامی دلبستگان به دنیا رنگین کمان بیش از یک رنگ نیست ودر پس این رنگ است که عشق، شرف و مردانگی و صداقت رنگ می بازد!!! زندگی با مهربانان یاد باد خلوت آرام جانان یاد باد بوسه ی مادر گل آهنگ پدر مهربانیهای آنان یاد باد نکته ی شیرین شنیدن روز وشب از لب شیرین دهانان یاد باد خانه باغی بود وما گلهای باغ دست گرم باغبانان یاد باد كودكان كوچه با ما در خروش یاد آن شیرین زبانان یاد باد www.khanabad.ir تقی | شنبه 22 اسفند 13882478 بازدید
محمد با درود فراوان از این همه شوق و ذوق شما ، جداً مشعوف شدم. از مطالب جذاب و زیبای شما بهره وافر بردم. امید است كه موفق تر باشید و خسته نباشید. با كمال احترام - محمد ناصری فردشنبه 22 اسفند 1388 | 13 سال پیش
واژه کلیدیکوچههایخاکی
تقی قاسمیتقی قاسمیهموند از دوشنبه 10 اسفند 1388در هر کجای دنیا که هستی قسمتی از وجود ما را همراه خود برده ایی ای هموطن !khanabadd.cominstagram.comm.facebook.comyoutube.com