باغ شاهزاده

باغ شاهزاده
باغ شاهزاده00
ع بهنام | دوشنبه 9 آذر 1388
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیباغشاهزاده
ع بهنام رادع بهنام رادعضویت از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.