آبشار آدران

آبشار آدران
آبشار آدرانع بهنام | سه‌شنبه 22 ارديبهشت 1388
واژه کلیدیآبشارآدران
ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.