روستای بلوردکان

روستای بلوردکان
یوسف روحیدوشنبه 30 ارديبهشت 1387 | 15 سال پیشمنطقه بلور دکان منطقه ای بکر و دست نخوره و فوق العاده زیبای لنگرود میباشد.اگرخواهان سکوت و شنیدن صدای زیبای رودخانه در دل طبیعت هستید به این منطقه سفر کنید.فوق العاده است. دسته بندیسایر جاذبه‌های طبیعیگیلانواژه کلیدیروستایبلوردکان1129 بازدید
نمای ایران تصویر زیبا و روستا و طبیعت بكری است. ممنوندوشنبه 30 ارديبهشت 1387 | 15 سال پیش
سید امیر چنانچه وضعیت مسیری (خاکی یا اسفالت بودن) که باید طی شود تا محل مورد نظر را هم بفرمایید بهتر است دوشنبه 30 ارديبهشت 1387 | 15 سال پیش