کپره

کپره
خرابه های یک کپره نیمه مدرن در مسیر بندرعباس - بندر لنگهبهروز | شنبه 28 ارديبهشت 1387756 بازدید
محمد عکس جالبیه .شنبه 28 ارديبهشت 1387 | 14 سال پیش
عبدل سلام جناب سنگانی عزیز . این سازه را گپر kapar میگویند این نوع که کاملا محصور است بعنوان اتاق از ان استفاده میشود .( اشپزخانه . اتاق خواب )و نوع دیگری که فقط چهار عدد پایه و سقف دارد مثل ایوان به ان سرگ serg میگویند که جلو کپر ساخته میشود برای نشستن در روز و در شبهای تابستان روی ان میخوابند پله ای از کنده نخل که به ان پانغاری یا پونغاری panaghari- ponaghari میگویند به ان تکیه داده و برای بالا رفتن و پایین امدن از سرگ از ان استفاده میکنند . در ضلع شرقی و غربی سرگ برای کاهش تابش افتاب شیروانی از سوند sevend (همین بافته ای که از شاهه نخل خرما بافته شده و در همه جای حنوب از ان استفاده میشود)در دو طرف ان احداث میکنند که به ان سایه بان کاپال kapal میگویند لهجه من گویش به زبان فین هرمزگان است در جاهای دیگر این اسامی کمکی تغییر میکند. موفق باشیديكشنبه 6 ارديبهشت 1394 | 7 سال پیش
واژه کلیدیکپره
بهروز سنگانیبهروز سنگانیهموند از شنبه 28 ارديبهشت 1387من عکاس حرفه ای نیستم. آنچه می بینم عکس می گیرم. لحظه ها را ثبت می کنم. تجربه می کنم.