آبشار بیشه

آبشار بیشه
این آبشار در شهرستان دورود و در مسیر راه اهن دورود به اندیمشك قرار دارد00
مجید | چهارشنبه 4 ارديبهشت 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیآبشاربیشه
مجید حیدریمجید حیدریعضویت از سه‌شنبه 14 اسفند 1386