غنچه شکوفه های بهاری

غنچه شکوفه های بهاری
غنچه شکوفه های بهاری در روستای آبشینه در همدان تاریخ تصویر: 04/01/1387 موقعیت تصویر: 34.46.32.44 48.36.18.14رسول کریمی | جمعه 30 فروردين 1387916 بازدید
رسول کریمی هموند از جمعه 30 فروردين 1387علاقه بسیار به گردشگری و ایرانشناسی