گل زیبایی در دامنه الوند

گل زیبایی در دامنه الوند
رسول کریمی جمعه 30 فروردين 1387 | 16 سال پیشگل زیبایی در دامنه کوه الوند در همدان موقعیت تصویر: 34.44.59.25 48.26.33.37دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیهمدانکلید‌واژهزیباییدامنهالوند1088 بازدید