ورودی باغ شاهزاده ماهان

ورودی باغ شاهزاده ماهان
باغ شاهزاده ماهان در دامنة کوههای ماهان واقع گردیده است. عبدالحمیدمیرزا فرمانفرما حاکم کرمان , آن را در سال 1297 ه.ق. بنا نموده است. عناصر تشکیل دهنده عبارت‌اند از: ساختمان سردر , ساختمانهای جانبی , ساختمان مرکزی , حمام و خانة زعیم باشی. آب به صورت عنصری غالب در محور باغ در حرکت است. چون باغ مذکور در دامنة کوه بنا شده , به صورت پلکانی اجرا گردیده است. معماری این بنا تلفیقی است.00
مجید | پنجشنبه 23 اسفند 1386
محمد | پنجشنبه 23 اسفند 138600
خیلی قشنگه!!!
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مجید حیدریمجید حیدریعضویت از سه‌شنبه 14 اسفند 1386