گل سنگ

گل سنگ
گل سنگم گل سنگم چی بگم از دل تنگم مثل آفتاب اگه بر من نتابی سردم و بی رنگم00
مجید | شنبه 18 اسفند 1386
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیسنگ
مجید حیدریمجید حیدریعضویت از سه‌شنبه 14 اسفند 1386