20
کاخ خورشیدكاخ خورشید ، كاخ یا شاید آرامگاه نادرشاه كه هیچگاه از آن استفاده نكرد6 سال پیش
10
بلده - زردکمرزردکمر یکی از روستاهای نزدیک بلده است. جاده ارتباطی بلده - رویان که یکی از جاده های بسیار دیدنی و مرتفع ایران است از این روستا شروع می شود.6 سال پیش
00
نمای آزاد کوه از یوشنمای آزاد كوه از نزدیكی روستای یوش14 سال پیش
10
روستای لوسروستای كوهستانی لوس6 سال پیش
00
مه نزدیک استطبیعت زیبای روستای آب گرم لاریجان14 سال پیش
30
روستای نوانمای روستای نوا از رینه6 سال پیش
10
روستای نیتلمناظر زیبای اطراف روستای نیتل14 سال پیش
10
کفش دوزک14 سال پیش
60
راهپیمایی یوش تا دریاویژگی این راهپیمایی ، پیمایش مسیری است که هر لحظه پوشش گیاهی و آب و هوایی آن تغییر میکند. تا زمانی نه چندان دور (حدود 60 تا 70 سال پیش) ، جنگلهای کجور یکی از بکرترین جنگلهای ایران محسوب میشد...6 سال پیش
20
قله دماوندموقعیت جغرافیایی : قله دماوند به ارتفاع 5671 متر واقع در استان مازندران و قرار گرافته در جناح شمالی دره رودخانه هراز بخش لاریجان یكی از مخروط‌های عظی...6 سال پیش
10
علم کوهموقعیت جغرافیائی : منطقه تخت سلیمان ( علم کوه ) واقع در سلسله جبال البرز و قسمت بزرگی از آن تحت عنوان البرز فزبی محسوب می گردد این ناحیه بزرگ کوهستان...7 سال پیش
98 Rows,678 of 99