ساحل خلیج فارس

ساحل خلیج فارس
مسعود دهقان يكشنبه 27 آبان 1386 | 16 سال پیشاستان بوشهر از استانهای جنوبی كشور است كه امتداد ساحلی آن به 625 كیلومتر در نوار شمالی خلیج فارس می رسد . این استان دارای مناطق دیدنی بكر و زیبایی است كه به جرات می توان گفت مانند آنها در هیچ جای دیگری دیده نمی شود از جمله منطقه زیبای خلیج نایبند كه بعنوان پارك بین المللی شناخته شده است ، اما متاسفانه بدلیل مجاورت با تاسیسات پارس جنوبی ، دستخوش تغییرات شده و چه بسا در آینده ای نزدیك ، اثری از آن باقی نماند . در هر صورت عكسی كه مشاهده می كنید از ساحل خلیج فارس و مناطق بهسازی شده ساحل در شهر بوشهر ، گرفته شده است .دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیکلید‌واژهساحلخلیجفارس924 بازدید