جاذبه های گردشگری استان مازندران

جاذبه های گردشگری استان مازندران
تقدیم به ایران گردان ؛ مجموعه ای از جاذبه های گردشگری استان مازندران : ساری پناهگاه حیات وحش دشت ناز و دودانگه و چهار دانگه ساحل خزر آباد (فرح آباد) پناهگاه حیات وحش سمسكنده سد سلیمان تنگه پارك جنگلی شهید زارع برج رسكت مجموعه تاریخی فرح‌آباد مسجد جامع ساری خانه قدیمی كلبادی حمام وزیری امام‌زاده عباس برج‌سلطان‌زین‌العابدین آب‌ انبار میرزا مهدی آب انبار نو خانه قدیمی كلبادی نور جنگل نور آبگرم لاویج روستای بلده آبشار آب پری پارك جنگلی كشپل غار كهو روستای ناتل قلعه پولاد بلده كاخ تمیشان موزه كندولوس فیل سنگی كاروانسرای زمستانی یالو آمل سیاه بیشه دریاچه سد لار غار اسك آبگرم اسك و استراباكوه آب سرد معدنی آمولو دشت شقایق های وحشی لار آبشار شاهاندشت آب گرم بائیجان آبگرم لاریجان پارك جنگلی میرزا كوچك خان پارك دهكده طلایی مقبره میر بزرگ قلعه بهمن پل دروازه چشمه شكل شاه ( جاده هراز ) دخمه های سنگی ( كافر كلی ) رینه راه باستانی تنگه بند بریده و تصویر حجاری شده شاه و یاران او بر سنگ كاروانسرای گمبوج قلعه ملك بهمن بهشهر شبه جزیره میانكاله غار هوتو زاغمرز سنگ نو گلوگاه توسكا چشمه منطقه تاریخی عباس آباد باغ و عمارت چهل ستون چشمه عمارت عمارت افغان نژاد خانه قدیمی احمد علی خان چالوس دریاچه ولشت تله كابین نمك آبرود ییلاق كلاردشت دره رودبارك پارك های ورگا ویج و فین پارك جنگلی فین دیوچشمه علم كوه آب معدنی دلیر غار یخ مراد یخچال طبیعی حصار چال پارك ورگاویج پارك بنفشه كاخ چای خوران كاخ اجابیت نوشهر دریاچه خضرنبی روستای كندولوس پارك جنگلی سی سنگان دیو چشمه غار چیلك چلندر قرق كوه منطقه ییلاقی كجور قلعه نمك موزه كندلوس موزه بندر سوادكوه دریاچه شورمست غار دانیال پل ورسك قله كنگلو دریاچه شور مست جنگل های فریم و زیرآب غار اسپهبد خورشید غار زنگیان غار دیولیلم برج لاجیم كاروانسرای گدوك پل داخل شهر شیر گاه پل شاهپور شیرگاه سقانفار زیولا رامسر آبگرم سادات محله ییلاق جواهرده جنگل های دالخانی در جنت رود بار آبشار سیاسرت پارك جنگلی صفارود قله ماركو محمود آباد پارک جنگلی تش بدان تنكابن ییلاق دوهزار و سه هزار دشت دریا سر آب معدنی شلف آب گرم لیر سر غار دانیال اثر طبیعی خشكه داران پارك جنگلی چال دره قلهسیالان آب گرم فلك ده آبشار فرهاد جوی قلعه گردن در جنوب خرم آباد راه شاه عباسی گورستان های قدیمی معروف به گبری بابل آبگرم معدنی وروستای آرزو پل محمد حسن خان برج كاخ نكا دریاچه استخر پشت آب معدنی قرمرض غار باستانی كمیشان قائم شهر جنگل کلوس درروستای کرچنگ پارك جنگلی تلار چشمه هزارون پل استرآبادی تپه های باستانی گردكوه جویبار پل آزان خشت پل پل جمعه بازار سید مجتبی | يكشنبه 11 شهريور 13861450 بازدید
نمای ایران (:يكشنبه 11 شهريور 1386 | 15 سال پیش