آرامگاه پدر چای ایران

آرامگاه پدر چای ایران
افسانه ابری لاهیجسه‌شنبه 15 خرداد 1386 | 16 سال پیشارامگاه پدر چای ایران آرامگاه کاشف السلطنه:حاجی محمد میرزا معروف به كاشف السلطنه نخستین كسی است كه كشت چای را در گیلان مرسوم كرد و امروزه از بركت ابتكار و تلاش اوست كه هزاران چایكار گیلانی با كشت این محصول با ارزش، زندگی خود را تأمین می كنند. وی در راه بوشهر در یك حادثه رانندگی كشته شد. آرامگاه وی در شهر لاهیجان برفراز تپه ای مشرف به باغ های چای كه كوه بیجار نامیده می شود، ساخته شده است. دسته‌بندیسایر ویژگیهای اجتماعیکلید‌واژهآرامگاهپدرچایایران986 بازدید
شاپرک جالب بودسه‌شنبه 15 خرداد 1386 | 16 سال پیش
محمد خیلی جالب بود!سه‌شنبه 15 خرداد 1386 | 16 سال پیش
هدی بخشیان بد نبود /كم بودسه‌شنبه 15 خرداد 1386 | 16 سال پیش