سنگ نگاره های بلوچستان

سنگ نگاره های بلوچستان
سنگ نگاره های بلوچستان، بلوچستان یکی دیگر از استان هایی است که سنگ نگاره های فراوانی بدست پژوهشگران آزاد در آن دیار کشف شده است. قدمت بعضی از نقاشی های کهن آن دیار ورای هزاره ی دهم پیش از میلاد است. سرزمین اسطوره ای بلوچستان، همچون دیگر نقاط ایران بیشترین طرح نقاشی های کوبشی اش بزکوهی است. همان بزکوهی که سیر تطور آن را بر روی سفالینه های پیش از تاریخ و اوج آن سفال انمیشن نیز می بینیم. تا ما راز و رمز طرح بزکوهی، کهن الگوی زیست ایرانیان باستان را نشناسیم. هرگز قادر به رمزگشایی از طرح روی سفال انیمیشن شهرسوخته نخواهیم بود. این چیزی است که باستان شناسی زیر سطحی ایران به آن اهمیت نمی دهد. در پایان از پژوهشگران آزاد بلوچستان آقایان: محمد رفیع حسین بر و عبدالسلام دهواری و دیگر دوستان سپاسگزاری می کنیم.محمد | شنبه 8 آذر 1399
ارگ بمارگ بم از آثار تاریخی استان کرمان
شباهت سنگ نگاره های پیش از تاریخ ایران با نقاشی های کهن غار لاسکو در فرانسهاز منظر سنگ نگاره های کهن، می توان نگاه ساده و پیچیده نگارگران اعصار کهن را رصد کرد.
کلوتهای شهدادبزرگ‌ترین کلوتهای ایران و در واقع معروف‌ترین انها در دشت شهداد-منطقه لوت
دلفارددلفارد روستایی در شمال جیرفت استان کرمان واقع در دره ای بسیار سرسبز و جنگلی انبوه از درختان گرمسیری و سردسیری هر چه از جنوب به شمال بروید درختان سردسیری میشود و با باغهایی انبوه از میوه های تابستانی و سیب و گردو و سایر میوه ها
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردهموند از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .iranrockart.com