سنگ نگاره های بلوچستان

سنگ نگاره های بلوچستان
سنگ نگاره های بلوچستان، بلوچستان یکی دیگر از استان هایی است که سنگ نگاره های فراوانی بدست پژوهشگران آزاد در آن دیار کشف شده است. قدمت بعضی از نقاشی های کهن آن دیار ورای هزاره ی دهم پیش از میلاد است. سرزمین اسطوره ای بلوچستان، همچون دیگر نقاط ایران بیشترین طرح نقاشی های کوبشی اش بزکوهی است. همان بزکوهی که سیر تطور آن را بر روی سفالینه های پیش از تاریخ و اوج آن سفال انمیشن نیز می بینیم. تا ما راز و رمز طرح بزکوهی، کهن الگوی زیست ایرانیان باستان را نشناسیم. هرگز قادر به رمزگشایی از طرح روی سفال انیمیشن شهرسوخته نخواهیم بود. این چیزی است که باستان شناسی زیر سطحی ایران به آن اهمیت نمی دهد. در پایان از پژوهشگران آزاد بلوچستان آقایان: محمد رفیع حسین بر و عبدالسلام دهواری و دیگر دوستان سپاسگزاری می کنیم.محمد | شنبه 8 آذر 1399382 بازدید
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردهموند از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .