نقوش انسان های بالدار بر دیواره ی غارها و کوه های ایران وجهان!

  • نقوش انسان های بالدار بر دیواره ی غارها و  کوه های ایران وجهان!
  • نقوش انسان های بالدار بر دیواره ی غارها و  کوه های ایران وجهان!
محمد ناصری فرديكشنبه 26 فروردين 1397 | 5 سال پیشنقوش انسان های بالدار بر دیواره ی غارها و کوه ها ایران و جهان با شباهت ها و پیام های همگون، شگفت انگیز و مسحورکننده است! تا جایی که ناسا در اوت 2014 خبر از کشف مشابه آنها در مریخ می دهد. باستان شناسی امروز کلافی در هم تنیده است که سبب شگفتی جهانیان شده است. ردپای این نقوش در ایران از هزاره 11 پ.م قابل رصد است. theeventchronicle.comدسته‌بندیجاذبه‌های تاریخیموزه هاکلید‌واژهنقوشانسانبالداردیوارهغارهاکوهایرانجهان1253 بازدید
نمای ایران سپاس، آقای دکتر ناصری فرددوشنبه 27 فروردين 1397 | 5 سال پیش
بابک درود بر شمادوشنبه 27 فروردين 1397 | 5 سال پیش