روستای بیدخون

  • روستای بیدخون
  • روستای بیدخون
  • روستای بیدخون
  • روستای بیدخون
  • روستای بیدخون
عبدل | پنجشنبه 29 تير 13961340 بازدید
نمای ایران سپاسپنجشنبه 29 تير 1396 | 5 سال پیش
  • همسایگان هزارقله هزار در جنوب کرمان پس از دریافت نزولات اسمانی ان را سخاوتمندانه بین همسایگان خود تقسیم میکند شهر ها و روستاهای اطراف در اواسط خردادماه هم همچنان از هوای سرد بهاری لذت میبرند و شبها بدون لباس گرم تحمل هوای بیرون غیر ممکن میکند ...
  • باغ سنگیباغی با درختانی که میوه آن سنگ است !
  • خانه کدخدابازسازی خانه قدیمی در روستای تاریخی بهرامجرد در کرمان
  • آبشار راین ( زرد رود)
  • زنبق های وحشی ساردوئیهزنبق های وحشی در اردیبهشت ماه گل می دهند
واژه کلیدیروستایبیدخون
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی